Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

NIPTbetalen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Peridoscode
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

NIPTbetalen.nl verwerkt uw persoonsgegevens zodat:

  • wij kunnen zien of uw betaling succesvol heeft plaatsgevonden;
  • wij u een downloadlink naar uw betalingsbewijs kunnen sturen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

NIPTbetalen.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat uw betaling succesvol heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens verwijderd. Indien uw betaling niet succesvol was, worden uw gegevens ook niet bewaard.

Delen met anderen

NIPTbetalen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De betaling verloopt via payment provider Mollie. Met Mollie, die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NIPTbetalen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De website NIPTbetalen.nl gebruikt geen tracking cookies.

Uw betaalgegevens worden gedeeld met de NIPT-laboratoria van de drie universitaire medische centra: VUmc Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam of Maastricht UMC+. Een van deze laboratoria zal de NIPT voor u uitvoeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij geen persoonsgegevens bewaren, vervalt de aanspraak op uw rechten op inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

De gegevens van uw betaling ontvangt u door middel van uw betalingsbewijs.

Beveiliging

NIPTbetalen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of e-mail naar service@betawerk.nl.